szafa na środki ochrony roślin

Jak bezpiecznie przechowywać środki ochrony roślin?

Żyjemy w czasach, w których kwestie ekologii, bezpieczeństwa są podnoszone do rangi jednych z najważniejszych problemów współczesnego świata. W tym kierunku idzie ustawodawstwo zarówno Unijne jak i nasze Polskie.

I tak, w interesującym nas obszarze Unia Europejska wdraża odpowiednią dyrektywę (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 roku ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów). Parlamenty krajowe, w tym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w ślad za w/w Dyrektywą ustanawiają prawo dostosowujące krajowe przepisy do wytycznych UE.

W wyniku tego procesu 8 marca 2013 roku uchwalono Ustawę o środkach ochrony roślin (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 455; ustawa weszła w życie 27.04.2013 roku). Ustawa ta reguluje całość spraw związanych z kwestią środków ochrony roślin, procesu prowadzenia obrotu i stosowania środków ochrony roślin. Reguluje prowadzenie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin oraz szkoleń w zakresie środków ochrony roślin. Ustawa wprowadza obowiązek przestrzegania przez profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin zasad integrowanej ochrony roślin, począwszy od 1 stycznia 2014 roku.

Jednym z zagadnień poruszanych w w/w przepisach są sprawy przechowywania i magazynowania środków ochrony roślin (organizacja magazynu, zasady składowania…). Kwestie te poruszane są również w Krajowym planie działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2013 – 2017.

Oferowane przez nas metalowe szafy ekologiczne spełniają wymagania w/w przepisów. Szafy posiadają atest (dodatkowo atestowane są wanienki). Przechowywanie środków ochrony roślin w atestowanych szafach zabezpiecza Państwa w sytuacji rozszczelnienia naczyń i ewentualnego wycieku niebezpiecznych substancji. Również w przypadku kontroli odpowiednich służb zabezpiecza przed zarzutem niespełnienia wymogów prawnych i dalszymi tego konsekwencjami.

Reasumując środki ochrony roślin należy przechowywać w wydzielonych pomieszczeniach, specjalnie do tego przygotowanych (koniecznie poza budynkami mieszkalnymi i inwentarskimi) lub w specjalnej, zamykanej na klucz szafie (Uwaga! stara lodówka nie spełnia wymogów prawa!)

 

Dodatkowe informacje:

- Dyrektywa 2009/128/WEwięcej informacji

- Ustawa z 8 marca 2013 r o środkach ochrony roślinwięcej informacji

- Krajowy plan działania na lata 2013 – 2017więcej informacji

- Bezpieczna praca z chemicznymi środkami ochrony roślinwięcej informacji

Ta strona korzysta z plików cookies. Poprzez dalsze korzystanie z tej strony akceptujesz wykorzystywanie cookies.

Ta strona korzysta z plików "cookies". Poprzez dalsze korzystanie z tej stron akceptujesz wykorzystywanie "cookies".

Zamknij